برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Mi TV Lux OLED Transparent min

شکل- تلویزیون شفاف شیائومی

تماس مستقیم