برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Xiaomi-Mi-TV-Lux-OLED–min

شکل - تلویزیون شفاف Mi TV LUX

تماس مستقیم