برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Rolling laser TV-1139-min

شکل- ترفندهای پرکاربرد تلویزیون سامسونگ

تماس مستقیم