برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Sony HT-A5000 Sandbar-1139–min

شکل- تلویزیون‌های معرفی‌شده در CES2023

تماس مستقیم