برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

۱۱۳۹-۴۹۳-min

شکل- تلویزیون C635QLED تی سی ال

تماس مستقیم