ویروس کرونا و پنل LCD

ویروس کرونا تولید پنل‌های LCD را کاهش و قیمت محصولات را افزایش خواهد داد
حداقل پنج کارخانه‌ی تولید پنل‌های LCD در مرکز شیوع ویروس کرونا با افت شدید تولید روبه‌رو هستند. انتظار می‌رود نتیجه‌ی این اتفاق افزایش قیمت تمامی محصولات مرتبط باشد.

ادامه مطلب