وظیفه آنتن تلویزیون و کابل کواکسیال

وظیفه آنتن تلویزیون وظیفه آنتن تلویزیون : آنتن تلویزیون وظیفه دریافت امواج را به عهده دارد. هر آنتن تلویزیون به طور متوسط از سه قسمت تشکیل شده است. ۱- دی پل: قسمت اساسی آنتن می باشد. و معمولاً به صورت یک میله خمیده و بیضی شکل است. ۲- دایرکتورها( هدایت کننده ها) : از پنج …

ادامه مطلب