مقاومت های تابع ولتاژ – مقاومت VDR

مقاومت های تابع ولتاژ : مقدار اهم این نوع از مقاومت ها (مقاومت های تابع ولتاژ) با ولتاژ رابطه معکوس دارد . یعنی با افزایش ولتاژ ، مقدار اهم آن ها کاهش می یابد . به این نوع از مقاومت ها واریستور ( Varistor ) و همچنین VDR نیز می گویند . VDR از حروف …

ادامه مطلب