برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

AV-Samsung-Q950-QLED-1139-min

شکل- تلویزیون های 2022 سامسونگ