برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

AV-Samsung-Q950-QLED-1139-min

شکل – ویژگی‌های تلویزیون NeoQLED8K سامسونگ

تماس مستقیم