برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

۹۷i/14/huty/6750/24

تماس مستقیم