برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Channel Master آنتن تلویزیونی

Channel Master

شکل - Channel Master

Channel Master

رونمایی از آنتن تلویزیونی

Channel Master در  نمایشگاه CES 2018

هنوز تعداد زیادی از افراد در سراسر جهان سیگنال‌ های تلویزیونی را از طریق آنتن‌ها دریافت می‌کنند. به این ترتیب می‌توان شبکه‌ های تلویزیونی محلی را بدون نیاز به خرید کابل‌های اشتراکی تماشا کرد.

این آنتن تلویزیونی با نام +Smartenna یک مدل تقویت شده از آنتن‌ های تلویزیونی متداول است، به طوری که از یک پردازشگر داخلی به منظور تحلیل سیگنال‌های موجود در هر منطقه و انتخاب بهترین مورد استفاده می‌کند.

این آنتن دارای هفت الگوی دریافت آنتن متفاوت است. در واقع استفاده از آنتن تلویزیونی Channel Master به معنی قرار دادن هفت آنتن معمولی در منزل برای دریافت سیگنال از یکی از آن‌ها است، آنتنی که در بهترین محل به منظور دریافت مناسب سیگنال قرار دارد.
تنها با فشار یک دکمه بهترین الگوی دریافت انتخاب خواهد شد و دیگر نیازی به تغییر زاویه و محل قرارگیری آنتن همانند روش انجام آن در آنتن‌ های تلویزیونی متداول نیست.

gadgetnews

تماس مستقیم