برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

ThinkVision-P44W-Monitor-400-min

تماس مستقیم