برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

NVIDIA-G-Sync-Screen-Tearing-400-min

تماس مستقیم