برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Oppo_smart_TV_first_look_weibo-min1139-min

شکل- تلویزیون اوپو TV S1

تماس مستقیم