برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

LG OLED Rolling TV-1139-min

شکل- نمایشگر رول شونده ال جی

تماس مستقیم