برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Panasonic’s-first-transparent-OLED-TV-1139-min

شکل - تلوزیون OLED شفاف پاناسونیک

تماس مستقیم