برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Samsung-2020-QLED-TVs-min-1139-min

شکل - تلویزیون های ۲۰۲۰ QLED سامسونگ

تماس مستقیم