برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Tizen-is-Expanding-Smart-TV-Experiences–min

شکل- سیستم عامل تایزن در تلویزیون

تماس مستقیم