برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

tcl-wearable-display-min

شکل - نمایشگر پوشیدنی TCL Wearable Display

تماس مستقیم