برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

usb4-1139-min

شکل - درگاه‌ یو اس بی USB۴

تماس مستقیم