برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

AV-Neo-QLED-samsung-min

شکل- فناوری Quantum Mini LED

تماس مستقیم