برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

MSI MPG Artymis 343CQR -1139-min

شکل- مانیتور گیمینگ QD-OLED

تماس مستقیم