برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Huawei-Sound-1139-min

شکل- اسپیکر هواوی Sound

تماس مستقیم