برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

webOS TV lg 1139-min

شکل - پلتفرم webOS TV ال جی

تماس مستقیم