برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

g-plus-tv-75-inch-ke821s-sunset-lake-wallpaper-1139-min

شکل – تلویزیون KE821S جی پلاس

تماس مستقیم