برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

sony-bravia-x90j-1139-min

شکل - تلویزیون کوانتوم دات توشیبا

تماس مستقیم