برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

samsung-8k-tv-min-1139

شکل- سامسونگ ۸K QLED Y21

تماس مستقیم