برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

OnePlus-tv-40-y1-cover-1139-min

شکل- تلویزیون تی سی ال ارزان قیمت

تماس مستقیم