برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

MateView GT -1139-min

شکل- تاییدیه مراقبت چشم

شکل۲- مانیتور گیمینگ هواوی MateViewGT

تماس مستقیم