برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

lg-qned-miniled-tv-1139-min

شکل- تلویزیون های QNED ال جی

تماس مستقیم