برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Samsung-the-wall-1139-min

شکل – تلویزیون ۱۰۰۰ اینچی سامسونگ

تماس مستقیم