برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Samsung TV block technology-1139-min

شکل – فناوری تی وی بلاک سامسونگ

تماس مستقیم