برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

asus-VA24EHE-1139-min

شکل – مانیتور ایسوس VA24EHE

تماس مستقیم