برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

TUF Gaming VG30VQL1A -1139-min

شکل- نمایشگر گیمینگ ایسوس VG30VQL1A

شکل- نمایشگر گیمینگ ایسوس VG30VQL1A

تماس مستقیم