برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

LG_OLED_evo_Objet-1139-min

شکل - تلویزیون جدید ال جی آبجکت

تماس مستقیم