برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

LG W-OLED panels-1139min

شکل- پنل‌های W-OLED ال‌جی

تماس مستقیم