برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

apple-studio-display-1139-493-min

شکل - مانیتور ۲۷ اینچی اپل

تماس مستقیم