برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Gaming TV-1139-min

شکل- تلویزیون QNED ال جی مدل ۲۰۲۴

تماس مستقیم