برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Android TV-1139-min

شکل - اندروید تی وی ۱۳

تماس مستقیم