برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Samsung QN90A Neo QLED TV -1139-min

شکل- تلویزیون QN90A سامسونگ

تماس مستقیم