برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Xbox Game Pass Service-1139-min

شکل - Game Pass ایکس باکس

تماس مستقیم