برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

samsung-neoqled-racing-1139-

شکل – نمایشگر Neo QLED سامسونگ

تماس مستقیم