برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

sony-inzone-m9-monitor-front-view1139-min

شکل- مانیتور سونی Inzone M9

تماس مستقیم