برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

LG EX OLED TV panel-1139-493

شکل - پنل تلویزیون OLED EX ال‌ جی

تماس مستقیم