برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Samsung Odyssey Arc 55 inch monitor-1139-min

شکل – مانیتورادیسه آرک سامسونگ

تماس مستقیم