برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Philips-Hue-Play-Gradient-1139-min

شکل- سیستم نورپردازی هوشمند فیلیپس

تماس مستقیم