برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

M3 OLED -1139-493-min

شکل- تلویزیون M3 OLED ال‌جی

تماس مستقیم