برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

samsung-projector-1139-493-min

شکل- پروژکتور جدید سامسونگ

تماس مستقیم