برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Lightning adapter-1139–min

شکل- اتصال آیفون به تلویزیون

تماس مستقیم